×
TOREX

Re_Open UK

 • Urządzenia zakupione dla
  TOREX Sp. z o.o.
  z programu
  Re_Open UK
  RE OPEN UK logo TOREX

  TOREX LOGO DOFINANSOWANIE

 • Projekt "wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem
  w roku 2021 względem roku 2019 oraz kosztów poniesionych przez
  TOREX Sp. z o.o. na dostosowanie sie do nowej rzeczywistości
  gospodarczej po BREXIT"

   

  w ramach programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy
  dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiebiorców, zwanej dalej
  "Program Re_open UK"
  dla działań:
  nr1: Wspracie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami BREXIT
  o numerze Nr UDA-PBAR.02.01.00-00-0491/23-00 z dnia 22.08.2023.

   

  WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
  84 817,64 EUR
   


 • PILARKA REMA
  OKLEJARKA
  SYSTEM RFID
  ŻYŁKOWNICA

   

logo Script logo